Select Page

Muraqaba Salamullah Aliaha (Only For Female )

Muraqaba Salamullah Aliaha ?Muraqba Salamullah Aliaha 1 Aysa Rohani Amal Hai Jes Ki Bina Par Aap Apni Har Na Momkan Hajat Ko Sirf Chan Dino Me Hasil Kar Saktay Hain . Ju logh Ye Samjtay Hain k Dua Qabool Nahi Hoti Aur Ju Taqdeer Ki Gardish Ka Shikaar Hain Wo Muraqaba...